FacebookGoogle+Twitter

כשהסיפור שלך הופך לספר | 054-2161196 רוני

הוצאה לאור, עיצוב גרפי, הפקות דפוס

יששכר עשת ממליץ
יששכר עשת, פסיכולוג קליני, העוסק בפסיכותרפיה אישית, זוגית ומשפחתית, הוציא לאור שני ספרים בהפקת סטודיו צפריר, שהודפסו כבר במספר מהדורות.
בסרטון קצרצר של שתי דקות הוא מספר עליו ועל העבודה מול הסטודיו. אם הוא כאן - סימן שהיו לו רק דברים טובים לומר והוא גם מאשר שאת ספריו הבאים ימשיך להוציא דרכנו.